برای فعال کردن بزرگنمایی کلیک کنید
بارگزاری نقشه
نتیجه ای یافت نشد.
باز کردن نقشه
مشاهده نقشه راه ماهواره هیبرید زمین مکان من تمام صفحه قبلی بعدی

املاک لیست شده درتهران

مقایسه املاک

اختیاریه،مغازه،رهن و اجاره،نوساز

150 متر2
مالک آقای حسینی ۰۹۱۲۱۰۱۶۸۵۱ ۲۲۸۶۴۷۹۷
مالک آقای حسینی ۰۹۱۲۱۰۱۶۸۵۱ ۲۲۸۶۴۷۹۷
رهن و اجاره 60/000/000

اختیاریه،مغازه،فروش،نوساز

150 متر2
مالک آقای حسینی ۰۹۱۲۱۰۱۶۸۵۱ ۲۲۸۶۴۷۹۷ ۱۰۰ متر بالکن
مالک آقای حسینی ۰۹۱۲۱۰۱۶۸۵۱ ۲۲۸۶۴۷۹۷ ۱۰۰ متر بالکن
متری 70/000/000 تومان 10/500/000/000

اختیاریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

2 85 متر2
مالک آقای شفیع خانی ۰۹۱۲۲۰۰۱۸۷۰
مالک آقای شفیع خانی ۰۹۱۲۲۰۰۱۸۷۰
متری 7/000/000 تومان 595/000/000

الهیه،آپارتمان دفتر کار،رهن و اجاره،نوساز

2 125 متر2
مالک آقای تهرانی ۰۹۱۲۱۳۲۸۰۳۳
مالک آقای تهرانی ۰۹۱۲۱۳۲۸۰۳۳
رهن و اجاره 500/000/000 تومان

فرشته ،آپارتمان،فروش،۷ ساله

3 141 متر2
مالک آقای پرویزی ۰۹۱۲۳۵۴۶۸۹۱ ۸۸۸۹۱۵۶۳
مالک آقای پرویزی ۰۹۱۲۳۵۴۶۸۹۱ ۸۸۸۹۱۵۶۳
متری 12/500/000 تومان 1/762/500/000

اختیاریه ،اپارتمان،فروش،نوساز

2 85 متر2
مالک آقای شقیع خانی ۰۹۱۲۲۰۰۱۸۷۰
مالک آقای شقیع خانی ۰۹۱۲۲۰۰۱۸۷۰
متری 7/000/000 تومان 595/000/000

اختیاریه ،اپارتمان،فروش،۲ ساله

2 105 متر2
مالک آقای مشیری ۰۹۱۹۸۲۹۵۲۶۰
مالک آقای مشیری ۰۹۱۹۸۲۹۵۲۶۰
متری 9/000/000 تومان 945/000/000

اختیاریه،مغازه،رهن و اجاره،نوساز

200 متر2
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴ قیمت کارشناسی
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴ قیمت کارشناسی
رهن و اجاره

اختیاریه،مغازه،فروش ،نوساز

200 متر2
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴
متری 60/000/000 تومان 12/000/000/000

اختیاریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

3 145 متر2
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
متری 10/500/000 تومان 1/522/500/000

اختیاریه،آپارتمان ،رهن و اجاره،نوساز

3 145 متر2
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
رهن و اجاره 100/000/000 تومان 6/000/000

قیطریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

2 85 متر2
مالک آقای یوسفی ۰۹۱۲۵۸۸۱۰۰۶
مالک آقای یوسفی ۰۹۱۲۵۸۸۱۰۰۶
متری 12/500/000 تومان 1/062/500/000