برای فعال کردن بزرگنمایی کلیک کنید
بارگزاری نقشه
نتیجه ای یافت نشد.
باز کردن نقشه
مشاهده نقشه راه ماهواره هیبرید زمین مکان من تمام صفحه قبلی بعدی

املاک لیست شده درتهران

مقایسه املاک

اختیاریه،مغازه،رهن و اجاره،نوساز

200 متر2
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴ قیمت کارشناسی
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴ قیمت کارشناسی
رهن و اجاره

اختیاریه،مغازه،فروش ،نوساز

200 متر2
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴
مالک آقای مظهری ۰۹۱۲۱۲۱۱۴۷۴
متری 60/000/000 تومان 12/000/000/000

اختیاریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

3 145 متر2
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
متری 10/500/000 تومان 1/522/500/000

اختیاریه،آپارتمان ،رهن و اجاره،نوساز

3 145 متر2
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
مالک آقای قاسمی ۰۹۱۲۸۰۹۸۴۱۹ سرایدار ۰۹۳۷۱۰۸۵۳۷۰
رهن و اجاره 100/000/000 تومان 6/000/000

قیطریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

2 85 متر2
مالک آقای یوسفی ۰۹۱۲۵۸۸۱۰۰۶
مالک آقای یوسفی ۰۹۱۲۵۸۸۱۰۰۶
متری 12/500/000 تومان 1/062/500/000

قیطریه،آپارتمان ،فروش ،۱ ساله

3 215 متر2
مالک آقای انتظارخیر ۸۸۷۹۵۰۹۰ سرایدار ۰۹۳۸۷۹۷۳۷۸۵
مالک آقای انتظارخیر ۸۸۷۹۵۰۹۰ سرایدار ۰۹۳۸۷۹۷۳۷۸۵
قیمت روز

پاسداران شمالی فرمانیه،آپارتمان ،فروش،نوساز

3 266 متر2
مالک آقای رضوی ۰۹۱۲۱۳۸۷۲۰۲ سرایدار ۰۹۱۶۸۶۳۱۳۷۶ چشم انداز ابدی
مالک آقای رضوی ۰۹۱۲۱۳۸۷۲۰۲ سرایدار ۰۹۱۶۸۶۳۱۳۷۶ چشم انداز ابدی
متری 16/000/000 تومان 4/256/000/000

پاسداران شمالی فرمانیه ،آپارتمان،فروش،۳ سال...

4 334 متر2
مالک آقای یزدانی ۰۹۱۲۷۷۱۴۸۲۴
مالک آقای یزدانی ۰۹۱۲۷۷۱۴۸۲۴
متری 11/000/000 تومان 3/674/000/000

پاسداران شمالی فرمانیه،آپارتمان ،فروش،نوساز

2 130 متر2
مالک آقای شریفی ۰۹۱۲۱۵۹۷۸۱۱ سرایدار ۰۹۱۶۸۶۳۱۳۷۶ ۱۰۰ متر بالکن چشم انداز ابدی
مالک آقای شریفی ۰۹۱۲۱۵۹۷۸۱۱ سرایدار ۰۹۱۶۸۶۳۱۳۷۶ ۱۰۰ متر بالکن چشم انداز ابدی
متری 16/000/000 تومان 2/080/000/000

دیباجی جنوبی ،آپارتمان،فروش،۵ ساله

2 99 متر2
مالک خانم سعیدی ۲۲۵۹۴۷۲۷
مالک خانم سعیدی ۲۲۵۹۴۷۲۷
متری 8/300/000 تومان 821/700/000

دیباجی جنوبی ،آپارتمان،فروش،نوساز

3 140 متر2
مالک آقای رضائی ۰۹۱۲۳۶۷۱۰۸۲
مالک آقای رضائی ۰۹۱۲۳۶۷۱۰۸۲
متری 8/700/000 تومان 1/218/000/000

دیباجی جنوبی ،آپارتمان،فروش،۸ ساله

3 141 متر2
مالک آقای حیرانی ۰۹۱۲۷۳۸۳۸۵۰
مالک آقای حیرانی ۰۹۱۲۷۳۸۳۸۵۰
متری 7/500/000 تومان 1/057/500/000