برای فعال کردن بزرگنمایی کلیک کنید
بارگزاری نقشه
نتیجه ای یافت نشد.
باز کردن نقشه
مشاهده نقشه راه ماهواره هیبرید زمین مکان من تمام صفحه قبلی بعدی

املاک لیست شده درتهران

مقایسه املاک

قیطریه،آپارتمان ،رهن و اجاره ،۱۱ ساله

2 115 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 50/000/000 تومان 2/700/000

قیطریه ،آپارتمان ،رهن و اجاره،۱۰ ساله

2 105 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن کامل 130/000/000 تومان

قیطریه آپارتمان رهن و اجاره ۱۵ ساله

3 172 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن قابل تبدیل 250/000/000 تومان
اجاره رفت

قیطریه،آپارتمان ،رهن و اجاره ،۱۰ ساله

3 150 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 100/000/000 تومان 3/000/000
فروخته شد

نیاوران،آپارتمان،فروش ،۵ ساله

2 100 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 10/000/000 تومان 1/000/000/000
فروخته شد

قیطریه،آپارتمان سند اداری ،فروش ،۵ ساله

2 110 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 18/181/000 تومان 2/000/000/000
فروخته شد

قیطریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

3 144 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 10/000/000 تومان 1/440/000/000

قیطریه،آپارتمان ،رهن واجاره ،۳ ساله

40 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 15/000/000 تومان 2/500/000

قیطریه،آپارتمان ،اجاره و رهن ،نوساز

2 70 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 40/000/000 تومان 4/000/000

اندرزگو سلیمانی غربی آپارتمان رهن و اجاره

2 108 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 70/000/000 تومان 4/000/000

دزاشیب،آپارتمان ،فروش، نوساز

3 136 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 11/000/000 تومان 1/496/000/000
فروخته شد

بلوار اندرزگو ،آپارتمان،فروش،نوساز

3 145 متر2
مالک آقای شریفیان ۰۹۱۲۳۰۱۰۹۸۸
مالک آقای شریفیان ۰۹۱۲۳۰۱۰۹۸۸
متری 11/000/000 تومان 1/595/000/000