برای فعال کردن بزرگنمایی کلیک کنید
بارگزاری نقشه
نتیجه ای یافت نشد.
باز کردن نقشه
مشاهده نقشه راه ماهواره هیبرید زمین مکان من تمام صفحه قبلی بعدی

املاک لیست شده درتهران

مقایسه املاک

دیباجی جنوبی ،آپارتمان،فروش،نوساز

2 110 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 9/500/000 تومان 1/045/000/000

دیباجی جنوبی ،آپارتمان،فروش،نوساز

3 175 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
قیمت روز
فروخته شد

اقدسیه،آپارتمان،فروش ،نوساز

3 243 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری پایه 25/000/000 تومان 6/075/000/000

اقدسیه،آپارتمان،فروش ،۵ ساله

4 230 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 15/000/000 تومان 3/450/000/000

قیطریه چیذر،آپارتمان دفتر کار،فروش ،نوساز

73 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 8/900/000 تومان 650/000/000
اجاره رفت

قیطریه چیذر،آپارتمان دفتر کار ،رهن و اجاره ،...

4 125 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره

قیطریه چیذر،آپارتمان دفتر کار ،رهن و اجاره ،...

3 108 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 50/000/000 تومان 4/500/000

قیطریه چیذر،آپارتمان دفتر کار ،فروش ،۲۵ ساله

3 90 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 6/000/000 تومان 540/000/000
فروخته شد

اقدسیه،آپارتمان،فروش ،نوساز

3 243 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری پایه 27/000/000 تومان 6/561/000/000
اجاره رفت

مینی سیتی شهرک لاله ،آپارتمان،رهن و اجاره،۴س...

2 110 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 45/000/000 تومان 2/500/000

مینی سیتی شهرک لاله ،آپارتمان،رهن و اجاره،۳ ...

3 150 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 20/000/000 تومان 4/500/000

مینی سیتی شهرک لاله ،آپارتمان،رهن و اجاره،۳ ...

3 150 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 20/000/000 تومان 4/500/000