برای فعال کردن بزرگنمایی کلیک کنید
بارگزاری نقشه
نتیجه ای یافت نشد.
باز کردن نقشه
مشاهده نقشه راه ماهواره هیبرید زمین مکان من تمام صفحه قبلی بعدی

املاک لیست شده درتهران

مقایسه املاک

اختیاریه،مغازه،رهن و اجاره،نوساز

150 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 60/000/000

اختیاریه،مغازه،فروش،نوساز

150 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 70/000/000 تومان 10/500/000/000

اختیاریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

2 85 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 7/000/000 تومان 595/000/000

الهیه،آپارتمان دفتر کار،رهن و اجاره،نوساز

2 125 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 500/000/000 تومان

فرشته ،آپارتمان،فروش،۷ ساله

3 141 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 12/500/000 تومان 1/762/500/000

اختیاریه ،اپارتمان،فروش،نوساز

2 85 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 7/000/000 تومان 595/000/000

اختیاریه ،اپارتمان،فروش،۲ ساله

2 105 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 9/000/000 تومان 945/000/000

اختیاریه،مغازه،رهن و اجاره،نوساز

200 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره

اختیاریه،مغازه،فروش ،نوساز

200 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 60/000/000 تومان 12/000/000/000

اختیاریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

3 145 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 10/500/000 تومان 1/522/500/000

اختیاریه،آپارتمان ،رهن و اجاره،نوساز

3 145 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
رهن و اجاره 100/000/000 تومان 6/000/000

قیطریه،آپارتمان ،فروش ،نوساز

2 85 متر2
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
برای مشاهده جزئیات ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید.
متری 12/500/000 تومان 1/062/500/000